Aktivnosti

  • edukacija i osposobljavanje članstva u foto i video stvaralaštvu, tečajevima i školovanjem
  • poticanje kreativnosti i novih ideja, u službi popularizacije i zanimanja okoline za rad kluba
  • zajedničko i pojedinačno učešće na raznim fotografskim natjecanjima
  • organizacija izložbi u sjedištu, i izvan njega
  • organiziranje foto natječaja
  • suradnja sa susjednim i ostalim srodnim klubovima i udruženjima, u zemlji i inozemstvu
  • zajednička djelovanja - susreti fotografa
  • organiziranje terenske nastave u svrhu fotografske izobrazbe
  • digitalizacijom starih foto zapisa očuvati kulturnu i povijesnu baštinu